•    
    
    • نحوه برگزاری

     جشنواره شهید رجایی

     جشنواره شهید رجایی هر ساله در دو سطح استانی و ملی برگزار می گردد. اهداف برگزاری این ارزیابی براساس وب سایت استانداری خراسان رضوی به این قرار است:
     1- شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی
     2- نهادینه کردن ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها، با استفاده از آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستوالعمل‌های اجرایی مربوط درخصوص ارزیابی عملکرد سال مورد ارزیابی، بخشنامه جشنواره شهید رجایی با رویکرد کار تیمی
     3- توسعه و ترویج فرهنگ عدالت گستری، مهرورزی و خدمت به مردم در نظام اداری
     4- توسعه و ترویج فرهنگ کار تیمی به جای فرهنگ کار فردی
     5- ارتقای کارآمدی، بهره وری، پاسخگویی و شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی
     6- آگاهی مردم از وضعیت عملکرد دستگاه ها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی
     7- نظام مند کردن فعالیت‌ها و اقدام‌های دستگاه های اجرایی از طریق بازخوردهای نتایج ارزیابی و بازنگری اهداف، سیاست‌ها، وظایف و برنامه‌های آنها
     8- تقویت وجدان کاری، انضباط اجتماعی و اقتصادی، روحیه کار جهادی، کارآفرینی و درستکاری، تشویق و ترغیب مدیران و کارمندان به ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به ارباب رجوع
     9- شناسایی، انتخاب، معرفی و تقدیر از برگزیده‌ها
      
     ستاد استانی جشنواره
     کارگروه تخصصی تحول اداری، بهره وری و فناوری اطلاعات در استانداری ها به ریاست استاندار به عنوان ستاد استانی جشنواره، مسئولیت اجرای بخشنامه و دستوالعمل های مربوط را به عهده خواهد داشت.
      
     سطح ملی
     انتخاب در سطح وزارتخانه‌ها و معاونت‌های وابسته به رئیس جمهور: براساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه ها در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی، حداکثر 3 دستگاه که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند، انتخاب و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
     انتخاب در سطح دستگاه های تابعه وزارتخانه‌ها و معاونت‌های وابسته به رئیس جمهور: از بین سازمان‌های معرفی شده از سوی وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رئیس جمهور، دو سازمان که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند، انتخاب و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
     انتخاب دستگاه برگزیده براساس محورهای ارزیابی: براساس نتایج ارزیابی عملکرد، در محورهای مختلف؛ دستگاهی که بالاترین امتیاز را در هر محور کسب کند، انتخاب و مورد تقدیر قرار می‌گیرد.
     دستگاه های برگزیده در هر محور: دستگاه هایی که درهر یک از محورها بالاترین امتیاز را کسب می کنند، یک تیم کاری موثر در همان محور را به عنوان برگزیده انتخاب می کنند که پس از معرفی به ستاد مرکزی، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
     انتخاب واحد استانی برگزیده: از بین واحدهای استانی معرفی شده از سوی استانداری ها، سه واحد استانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند، انتخاب و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
      
      سطح دستگاه
     وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌های وابسته به رئیس جمهور، براساس نتایج ارزیابی عملکرد موسسات، شرکت‌ها و سازمان های وابسته در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی، حداکثر سه واحد که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند، انتخاب می کنند.
     وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌های وابسته به رئیس جمهور، براساس نتایج ارزیابی عملکرد واحدهای استانی خود و یا واحدهای استانی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی، حداکثر سه واحد که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند، انتخاب می کنند.
     ستاد دستگاه حداکثر 6 محور؛ شامل 3 محور در بعد شاخص‌های عمومی عبارتند از؛ توسعه دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی و اصلاح ساختارها و فرآیندها و 3 محور در بعد شاخص های اختصاصی (به انتخاب خود دستگاه) را تعیین و براساس نتایج ارزیابی عملکرد از بین واحدهای ستادی یا سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته که بالاترین امتیاز را در محورهای انتخاب شده کسب نموده باشند، را انتخاب می‌کند.
     دستگاه های برگزیده در هر محور، یک تیم کاری در هر محور را به عنوان برگزیده انتخاب می کنند که پس از معرفی به ستاد دستگاه، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
      
     سطح استان
     انتخاب دستگاه برگزیده استانی: براساس نتایج ارزیابی عملکرد در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی، حداکثر سه دستگاه استانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند، انتخاب می‌شوند.
     انتخاب دستگاه برگزیده در محورهای بعد عمومی: از بین محورهای 8 گانه اعلام شده، براساس نتایج ارزیابی عملکرد، دستگاهی که در محورهای؛ توسعه دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی و خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع بالاترین امتیاز را کسب کند، انتخاب می‌شوند.
     انتخاب دستگاه برگزیده در بعد اختصاصی: براساس نتایج ارزیابی عملکرد در بعد شاخص‌های اختصاصی، حداکثر سه دستگاه استانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند، انتخاب می‌شوند.
     انتخاب تیم کاری موثر در محورهای بعد عمومی: دستگاه های برگزیده در هر محور، یک تیم کاری موثر در همان محور را به عنوان برگزیده انتخاب می‌کنند که پس از معرفی به ستاد استان، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
     انتخاب تیم کاری موثر در بعد اختصاصی: دستگاه های برگزیده در بعد شاخص‌های اختصاصی، یک تیم کاری موثر را به عنوان برگزیده انتخاب می کنند که پس از معرفی به ستاد استان، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
     انتخاب واحد شهرستانی برگزیده در سطح استان: از بین واحدهای شهرستانی، یک واحد که بیشترین میزان رضایت مندی مراجعان را براساس طرح سنجش میزان رضایت‌مندی مراجعان از نحوه ارایه خدمات کسب کند، به عنوان واحد برگزیده شهرستان انتخاب و در مراسم استانی جشنواره تقدیر می‌شوند.
      
      نحوه تقدیر از برگزیده ها(ملی، دستگاهی، استانی و شهرستانی)
     بر اساس این بخشنامه، برگزیده‌های ملی در مراسم جشنواره شهید رجایی دستگاه توسط رئیس جمهور مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.، برگزیده‌های دستگاهی نیز در مراسم جشنواره شهید رجایی دستگاه توسط بالاترین مقام دستگاه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و همچنین برگزیده‌های استانی و شهرستانی در مراسم جشنواره شهید رجایی استان توسط استاندار مورد تقدیر قرار می گیرند.
     بر این اساس نحوه تقدیر از برگزیده‌ها در سطح ملی توسط ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی، در سطح دستگاه توسط ستاد دستگاه و در سطح استان و شهرستان توسط ستاد استان تعیین شده و مسئولیت آن نیز با رئیس ستاد خواهد بود.
     همچنین لازم است دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداری ها براساس موازین و ضوابط این بخشنامه نسبت به تشکیل ستاد جشنواره و اجرای وظایف و ماموریت‌های محوله از تاریخ ابلاغ بخشنامه اقدام کرده و زمینه لازم را برای برگزاری هر چه بهتر مراسم جشنواره در هفته دولت فراهم آورند.
مجموع بازدیدها :
50,801
تعداد بازدید امروز :
66
تعداد بازدید دیروز :
60
آخرین به روزرسانی :
1397/05/04 10:24
تعداد کاربران مهمان : 6
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.